Du er her: Hjem > Politisk > Formannskapet > 2011

Møter i Formannskapet i 2011

I 2011 er det kommunevalg. Ordføreren har derfor satt opp følgende møter i Formannskapet fram til det nye Kommunestyret velger nytt Formannskap:

Torsdag 13.01.
Torsdag 03.02.
Torsdag 10.03.
Torsdag 14.04. (Ekstramøte for å behandle vårens søknader til næringsfondet)
Torsdag 28.04.
Torsdag 26.05.
Torsdag 11.08.
Torsdag 06.10.

Møtene holdes på rådhuset og starter kl. 09.00.

Dersom det er saker til den ene eller begge administrasjonsstyrene holdes det kl.09.00 med møte i Formannskapet umiddelbart etterpå.

Sakspapirer til møtet i Formannskapet bli vanligvis lagt ut på kommunens hjemmeside en knapp uke før møtet.