Løype 1:
Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Torvhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjonen. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda eller Bardosenbakken og videre langs den gamle vegtraseen til Speiderhytta ved Adamsvann/Adamstoppen.
 
Deler av løype 2:
Fra Speiderhytta langs den gamle veitraseen til vegen ved Ordovann og videre langs hytteveien til Ordovann hyttefelt.  På Berlevågs side av kommunegrensa er dette løype M i Berlevåg kommunes forskrift til motorferdselloven

Løype 3
Deler av løype 3 fra hovedveien on ned Adamsdalen til Klaus Arne Jørgensen`s hytte.
 
Løype 4:
Løype 4: Fra løype nr. 12 ved Námmečohkka, sørøst over Båtsfjordfjellet til løypekryss vest for Storhaugen, ned ved Gárdojohka til tidligere fylkesveg 333 og løype 15 i Nordfjord.
 
Løype 7:
Fra løype 4 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord
 
Løype 8:
Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.
 
Løype 10:
Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Segelkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrift til motorferdselloven.
 
Løype 12:
Fra løype 4 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaurhalvøye naturreservat.
 
Løype 13 A: Fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til tidligere fylkesveg 333. Videre ned langs nordsiden av tidligere fylkesveg til østenden av Falkfjellet.

 

Løype 13 B:
Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursidalen til løype 15.

Løype 15:
Langs tidligere fylkesveg 333 i Båtsfjorddalen til Nordfjord i Syltefjord.
 
Løype 16:
Fra løype 15 over Svingvann, Evavann og Adamsvann til løype 3 ved Adamsdalen på østsiden av RV 891.