Disse løypene er åpne, pr dags dato:

Deler av løype 2 fra FV 891 langs Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt.
Løype 7A fra løype 15 i Nordfjord, langs vegen til Hamna i Syltefjord til Hamna er åpnet.
Delen av løype 15  som går fra bommen som følger veien til Syltefjord frem til Nordfjord i Syltefjord er åpnet for snøskuterkjøring.