Du er her: Hjem > Adresser

Ansatte i Båtsfjord kommune

Sentralbord Rådhuset:   7898 5300
Legevakt:       7898 5400

Telefaks: Se nederst på siden
Klikk på lenke for å sende e-post

Seksjon / tittel Navn Telefon
STABSSEKSJONEN    
Ordfører Geir Knutsen 7898 5305
Konstituert Rådmann Trond Henriksen 950 44 190
Sekretær   7898 5307
Sekretær Inger H. Bredahl 7898 5304
IT-ansvarlig Alf Gunnar Sørensen 7898 5302
IT-medarbeider Gøran Nilsen 7898 5308
Kontorsjef Tove Gotvassli 7898 5323
Personalkonsulent Beate Sund 7898 5306
Konsulent Kultur Tony Petterson 7898 5362
Barne- og Ungdomsleder May Bente Eriksen 7898 5317
Konsulent Anne Grethe Strandheim 7898 5303
Biblioteksjef Wenche Vevik 7898 5364
     
ØKONOMISEKSJONEN    
Økonomisjef / skatteoppkrever Sølvi Mathisen 7898 5335
Økonomikonsulent Sigga Joanesarson 7898 5334
Førstesekretær Bjørg Wærnes 7898 5333
Konsulent lønn Eva Bryggari 7898 5321
Konsulent skatt Viktoria Karpova 7898 5332
     
TEKNISK    
Teknisk sjef Trond Henriksen 7898 5358
Ingeniør, bygg   7898 5357
Servicemedarbeider Adrian Petrica 7898 5352
Vannverksoperatør Knut Mjøen 7898 5356
Sekretær Bjørg Ryan 7898 5351
Rengjøringsleder Jane Sandberg 7898 5355
Feier Tim Johnny Pettersen 909 89 707
     
Leder uteseksjonen Knut Mjøen 9176 3995
     
SAMORDNET HJELPETJENESTE    
Virksomhetsleder Bente Iversen 7898 5372
Leder PP-tjenesten Line Røtvold 7898 5371
Ledende helsesøster Pirkko Johansen 7898 5375
Helsesøster Kjersti Nergaard 7898 5370
Sekretær PPT/ helsestasjon Tove Buschmann 7898 5373
Barnevernleder, kontor i Båtsfjord Evy Leirbekk 7898 5341
Barnevernkonsulent Lisa Johanne Lyngra 7898 5344
Barnevernkonsulent Pia Sørensen 7898 5343
Barnevernkonsulent Heidi Garvo 7898 5345
     
HELSE OG OMSORG    
Helse- og omsorgssjef Christian Rokkestad 7898 5401
Leder for eldreomsorgen Rita Nilsen 7898 5440
Fullmektig   7898 5404
Leder Åpen Omsorg   7898 5443
Laboratoriet lab@batsfjord.kommune.no 7898 5407
Hjemmesykepleien Hege Anita Nilsen 7898 5444
Hjelpemidler, kontordag torsdag e-post 7898 5402
Sykestua Päivi Valli 7898 5433
Alderspensjonatet Edel Tangen 7898 5442
Alderspensjonatet - trådløs beboertelefon 7898 3699
Fjellheimen Jill Øvergard 7898 5418
Botilbud PU-tjenesten Jill Øvergard - konstituert 7898 5471
  - mobiltelefon PU-tjenesten 916 09 715
Kjøkken - beskjed om matombringing 7898 5406
Hjemmehjelp - beskjed om hjemmehjelp 7898 5442
Telegrafen dagsenter e-post 7898 3044

- Åpent torsdager kl 10 -14

   
     
     
     
BARNEHAGENE    
Klausjorda barnehage Susanne Antonsen 7898 3206
Nordskogen barnehage Britt M. Hansen 7898 3246
     
SKOLENE    
Nordskogen skole Eli Fladmark 7898 3462
Båtsfjord skole Børre Steinar Børresen 7898 3250
Båtsfjord Kulturskole Stig Ove Eriksen 481 78 940
Kulturskolen tegning og maling Gerd K. Tobiassen 951 05 286
     
UTDANNINGSFORBUNDET Kontor 456 96 040
     
- Hovedtillitsvalgt Kjell Kålheim Mobil 414 03 010
     
FAGFORBUNDET v/ Anne Olavson Kontor 7898 5314
  Telefaks 7898 5315
  Mobil 9757 3457
     
Båtsfjord Frivilligsentral Ståle A. Olsen 7898 3400
     
Flyktningkonsulent Kaja Randby 469 23835
     
TELEFAKSER: HVOR: NR:
Stabseksjonen Rådhus 7898 5310
Teknisk etat Rådhus 7898 5350
Samordnet hjelpetjeneste / bibliotek Bibliotekbygg 7898 3266
Fagforbundet Rådhus 7898 5315
Økonomiseksjon Rådhus 7898 5330
Fellestjenester helse Helsesenteret 7898 5420