Veien til Syltefjord og Hamna, samt veien til Hamningberg er nå åpnet for bilkjøring.

 

 

 

 

 

Følgende skutertrasseèr er åpne/stengte for ferdsel:

Løype 1: DELVIS STENGT Fra grustaket på østsiden i Neptundalen til gamle flyplassen i Båtsfjord. Åpent fra flypassen forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Moldhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjon. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda eller Bardosenbakken og videre langs den gamle vegtraseen (FV 891) til Speiderhytta ved Adamsvann/Adamstoppen.

Løype 2: Fra Speiderhytta langs den gamle veitraseen (FV 891) til vegen til Ordovann, og videre langs Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt. På Berlevågs side av kommunegrensa er dette løype M i Berlevåg kommunes forskrifter til motorferdselloven.Fra utkjøring (ved Magistervannet) fra Fylkesvei 891 langs Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt.

Løype 3: Fra Speiderhytta, ned Adamsdalen til Syltefjorddalen.  Herfra nedover langs dalen til Klaus A Jørgensens hytte, og oppover langs dalen til hytteområdet ved Ordovann

Løype 4: STENGT FRA LØRDAG 20.4 fra løype nr. 12 ved Námmečohkka, sørøst over Båtsfjordfjellet til løypekryss vest for Storhaugen, ned ved Gárdojohka til tidligere fylkesveg 333 og løype 15 i Nordfjord.

Løype 5:  STENGT fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje-traseen over Syltefjordhøgda til Ytre Syltefjord.

Løype 6: STENGT  fra løype 5 ved Storvannet over Nordfjordhøgda til Nordfjordvatnet, derfra nordvest til løype 12 (Makkaurløypa).

Løype 7A  STENGT fra løype 15 til Hamna.

Løype 7B  STENGT over Jammerdalen til Hamna.

Løype 8: STENGT Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.  Veien til Hamningberg er planlagt åpnet for bilkjøring onsdag 17. april.

Løype 9: STENGT Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjorddalen til Syltevikmoan og over Syltevikmoan til sørenden av Syltevikvannet.

Løype 10: STENGT Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Seglkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrifter til motorferdselloven.

Løype 11: STENGT, HAR IKKE VÆRT ÅPEN I ÅR .Fra løype 15 ved Vesterelv i Syltefjord til løype 9 i Sandfjorddalen. Ved dårlige vær- og føreforhold rundt Oternesan kan følgende omkjøringsløype benyttes: Fra løype 11 og opp ved Lilleelva, herfra ned langs Gamslettdalen til løype 11 ved Austerelva.

Løype 12: Fra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaurhalvøya naturreservat.

Løype 13 ASTENGT fra lørdag 20.4 fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til tidligere fylkesveg 333. Videre ned langs nordsiden av tidligere fylkesveg til østenden av Falkfjellet.

Løype 13 B  STENGT fra lørdag 20.4 Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursidalen til løype 15.

Løype 14: Fra hyttefelt vest for Ordovann til hyttefeltet øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø (hvor den møter løype Ordojávri - Vestre Jakobselv

Løype 15: STENGT Fra løype nr. 1 ved Lille Jovatn i Båtsfjorddalen, parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvei 333, videre langs denne i Båtsfjorddalen til Nordfjord i Syltefjord. Bilkjøring frem til Syltefjordkjerringa hvor det er muligheter for parkering av bil/henger for de som ønsker å kjøre fjell-løypa til Syltefjord som stenges lørdag 20.4.

Løype 16: Fra løype 15 over Svingvann, Evavann og Adamsvann til løype 3 ved Adamsdalen på nordsiden av FV 891.