ARRANGØRUTLYSNING BÅTSFJORD I FEST 2020 – 2022

Båtsfjord i fest har med årene utviklet seg til å bli et stort og viktig arrangement for oss med tilknytning til kommunen.

Kontrakten mellom kommunen og dagens arrangør, Eventuelt AS, går ut etter arrangementet nå i sommer.

Vi inviterer derfor enkelt personer, lag, foreninger og bedrifter m.fl. å levere inn søknad med begrunnelse og ideskisse for fremtidige arrangement. Utlysningen gjelder for følgende 3 år: 2020, 2021 og 2022.

Søknadsfristen er satt til mandag 25. februar.

Søknad kan sendes Båtsfjord kommune, postboks 610, 9991 BÅTSFJORD.  Kan også leveres på kommunens servicetorg på rådhuset eller sendes på e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no