Du er her: Hjem > Båtsfjord menighet

Kirketjener 100 % stilling ledig i Båtsfjord menighet

Kirketjeneren har ansvar for kirken, menighetshuset og kirkegårdene.

Arbeidsoppgavene innbefatter

Tilrettelegging og deltakelse ved gudstjenester og andre kirkelig handlinger, enklere vaktmesteroppgaver/renhold i kirke og menighetshus, tilrettelegging/etterarbeid ved begravelser, gressklipping kirkegårdene og kirkens uteområder og annet enklere vedlikehold/utearbeid om somrene. Opplæring vil bli gitt. 

Brannvern og teknisk oppfølging av bygningene.

Kvalifikasjoner:

Stillingen krever fleksibilitet, selvstendighet, samt vilje og evne til samarbeid.   Personlig egnethet vektlegges.  Må beherske norsk.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler.  Må være medlem av Den norske kirke.  Politiattest fremlegges i henhold til Kirkelovens § 29.  Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, godt arbeidsfelleskap, lønn iht. Kirkens Arbeidsgivers' avtaleverk. Pensjonsordning i Klp.

Tiltredelse snarest etter 01.03.16.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kirkeverge Ann Karin Kristiansen- tlf.  967 44 040/980 56 235. Se også www.batsfjord.kommune.no med link til Båtsfjord menighet.

Søknad med Cv og kopi av attester og vitnemå sendes Menighetskontoret, boks 343, 9991 Båtsfjord innen 12.02.16.

NYTT MENIGHETSRÅD 2015-2019

Det nye rådet består av følgende personer:

1. Hilde V. Lund                       155 stemmer

2. Mona-Lill Jessen                  142 stemmer

3. Roy Olav Eriksen                  129 stemmer

4. Solfrid Eriksen                      129 stemmer

5. Geir Jarle Svendsen              127 stemmer

6. Helga Antonsen                    123 stemmer

Varamedlemmer:

1. Jan Richard Hartviksen          122 stemmer

2. Birgit Jessen                         121 stemmer

3. Anita Kristiansen                   121 stemmer

4. Tove Gj. Pedersen                  120 stemmer

5. Odd Øyvind Andersen             119 stemmer


 

Båtsfjord kirke - søndag 15.11. - kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste med nattverd.  Liturg: Annette Nordlinder.

Nattverd. Offer til Viken senter for sjelesorg og psykiatri.

 

Årshjulet for Båtsfjord Menighet

Tiltak for barn og unge