Du er her: Hjem > Båtsfjord menighet

Frist for innlevering av kandidatlister.

KIRKEVALGET 2015 I BÅTSFJORD

13.-14.september skal det avholdes valg til menighetsråd i Båtsfjord sokn, med forhåndsstemming fra 31.08.  Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet /Kirkerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget. Menighetsrådet har oppnevnt en nominasjonskomite som har ansvar for å legge fram en kandidatliste.  I tillegg til nominasjonskomiteens liste er det anledning for kirkemedlemmer i et sokn til å levere inn en kandidatliste. Frist for å  melde inn forslag til menighetsrådet er 01..mai 2015.

Regler, veiledning og annen informasjon ang. kandidatlister og generelt om kirkevalget kan leses på www.kirkevalget.no. Forslag på kandidater eller spørsmål kan rettes til ditt lokale menighetsråd eller Båtsfjord kirkekontor v/ kirkevergen tlf: 789 83 333 , e-post: ann.karin.kristiansen@batsfjord.kommune.no.


 

Informasjon fra Båtsfjord menighet : uke 18/2015

Båtsfjord kirke

Tirsdag 28.04: kl. 12.30: Trilletreff på menighetshuset .

Onsdag 29.04: kl. 11.30: Salmesang på Alderspensjonatet. Organist Inger.

Søndag 01.05:  1. mai-gudstjeneste. Liturg: Anne Kirsti Kjenne. Dåp. Offer til menighetsbladet.

 

 

 

GUDTJENESTER FRAMOVER:

01.05. - kl. 11.00: 1. mai-gudstjeneste v/ Anne Kirsti Kjenne.

10.05.- kl. 11.00: Gudstjeneste med utdeling av cd'er til 1. klassinger.

14.05.- kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Per Henriksen fra Frelsesarmeen.

23.05: kl. 18.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Liturg: Anne Kirsti Kjenne.

24.05: kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Liturg: Anne Kirsti Kjenne.

25.05: kl. 11.30: Helsesenterets dagligstue: Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Liturg: Anne Kirsti Kjenne.

 

SMÅPLUKK

Menighetsrapporter

Her finner dere årsrapporter, planer til årsrapporter, strategiplaner og annet i tilknytning til Båtsfjord menighet.