Du er her: Hjem > Båtsfjord menighet

Båtsfjord menighet

Nå har vi endelig fått fast sokneprest på plass i Båtsfjord. Ingfrid Norum starter på jobb 1. juli. Hun er ferdig med ferien så det blir mange gudstjenester utover. Ingfrid tar sikte på å være her noen år så det blir bra ! Telefonnummeret til kontoret er fremdeles 789 83 333.

 

 

 

 

 

 

NY UTLYSNING: KIRKEMUSIKERSTILLING LEDIG ( 50 %)

Den norske kirke


Båtsfjord menighetsråd/kirkelig fellesråd er administrativt organ for Den norske kirke i Båtsfjord. Båtsfjord sokn er en av 5 sokn som tilhører Varanger prosti.  Soknet har 1 kirke, 2 kapell og 2 kirkegårder. Kirkestaben består av sokneprest, kirkeverge, kirketjener/vaktmester, kirkemusiker og menighetspedagog.

Båtsfjord menighetsråd/kirkelig fellesråd søker: KIRKEMUSIKER ( 50%) .

Hovedoppgaver:

Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest.  Musikalsk leder for barnekor, utvikle sang og musikklivet i menigheten i samarbeid med lokale musikkrefter, samarbeid med andre i staben.

Stillingsbeskrivelse foreligger.

Kvalifikasjonskrav:

Minimum 3-årig utdannelse i musikk, jfr. ""Tjenesteordning for kantorer". Søkere med annen relevant utdanning og praksis vil bli vurdert.  Personlig egnethet, gode samarbeidsevner/vilje og fleksibilitet vil bli vektlagt. Må beherske skandinavisk språk.

Stillingen er ledig fra oktober 2016 eller etter avtale.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til kirkeverge Unni Nicolaisen, 789 83333/ 478 63 598 evt. til rådets leder Hilde Lund mobil 97001141.

 

Søknad med cv sendes til Båtsfjord menighet, boks 343, 9991 Båtsfjord eller på epost til

 

unni.nicolaisen@batsfjord.kommune.no innen 16.september 2016.

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

NYTT MENIGHETSRÅD 2015-2019

Det nye rådet består av følgende personer:

1. Hilde V. Lund                       155 stemmer

2. Mona-Lill Jessen                  142 stemmer

3. Roy Olav Eriksen                  129 stemmer

4. Solfrid Eriksen                      129 stemmer

5. Geir Jarle Svendsen              127 stemmer

6. Helga Antonsen                    123 stemmer

Varamedlemmer:

1. Jan Richard Hartviksen          122 stemmer

2. Birgit Jessen                         121 stemmer

3. Anita Kristiansen                   121 stemmer

4. Tove Gj. Pedersen                  120 stemmer

5. Odd Øyvind Andersen             119 stemmer


 

Båtsfjord kirke - søndag 15.11. - kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste med nattverd.  Liturg: Annette Nordlinder.

Nattverd. Offer til Viken senter for sjelesorg og psykiatri.

 

Årshjulet for Båtsfjord Menighet

Tiltak for barn og unge