Du er her: Hjem > Båtsfjord menighet

Båtsfjord menighet

Nå har vi endelig fått fast sokneprest på plass i Båtsfjord. Ingfrid Norum starter på jobb 1. juli. Hun er ferdig med ferien så det blir mange gudstjenester utover. Ingfrid tar sikte på å være her noen år så det blir bra ! Telefonnummeret til kontoret er fremdeles 789 83 333.

 

 

 

 

 

 

KIRKEMUSIKERSTILLING LEDIG ( 50 %)

Den norske kirke


Båtsfjord menighetsråd/kirkelig fellesråd er administrativt organ for Den norske kirke i Båtsfjord. Båtsfjord sokn er en av 5 sokn som tilhører Varanger prosti.  Soknet har 1 kirke, 2 kapell og 2 kirkegårder. Kirkestaben består av sokneprest, kirkeverge, kirketjener/vaktmester, kirkemusiker og menighetspedagog.

Båtsfjord menighetsråd/kirkelig fellesråd søker: KIRKEMUSIKER ( 50%) .

Hovedoppgaver:

Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest.  Musikalsk leder for barnekor, utvikle sang og musikklivet i menigheten i samarbeid med lokale musikkrefter, samarbeid med andre i staben.

Stillingsbeskrivelse foreligger.

Kvalifikasjonskrav:

Minimum 3-årig utdannelse i musikk, jfr. ""Tjenesteordning for kantorer". Søkere med annen relevant utdanning og praksis vil bli vurdert.  Personlig egnethet, gode samarbeidsevner/vilje og fleksibilitet vil bli vektlagt. Må beherske skandinavisk språk.

Stillingen er ledig fra oktober 2016 eller etter avtale.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til kirkeverge Ann Karin Kristiansen, 789 83333/ 98056235 evt. til rådets leder Hilde Lund mobil 97001141.

 

Søknad med cv sendes til Båtsfjord menighet, boks 343, 9991 Båtsfjord eller på epost til

 

ann.karin.kristiansen@batsfjord.kommune.no innen 01.juli 2016.

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

NYTT MENIGHETSRÅD 2015-2019

Det nye rådet består av følgende personer:

1. Hilde V. Lund                       155 stemmer

2. Mona-Lill Jessen                  142 stemmer

3. Roy Olav Eriksen                  129 stemmer

4. Solfrid Eriksen                      129 stemmer

5. Geir Jarle Svendsen              127 stemmer

6. Helga Antonsen                    123 stemmer

Varamedlemmer:

1. Jan Richard Hartviksen          122 stemmer

2. Birgit Jessen                         121 stemmer

3. Anita Kristiansen                   121 stemmer

4. Tove Gj. Pedersen                  120 stemmer

5. Odd Øyvind Andersen             119 stemmer


 

Båtsfjord kirke - søndag 15.11. - kl. 11.00

Gudstjeneste

Gudstjeneste med nattverd.  Liturg: Annette Nordlinder.

Nattverd. Offer til Viken senter for sjelesorg og psykiatri.

 

Årshjulet for Båtsfjord Menighet

Tiltak for barn og unge