Du er her: Hjem > Båtsfjord menighet

Årshjulet for Båtsfjord Menighet

Tiltak for barn og unge

Forhåndsstemming, valgkort og utlegging av kirkelig manntall

Kirkevalget

Ved kirkevalget 2015 skal det velges menighetsråd og leke medlemmer til bispedømmerådet.

Valget finner sted

13.09. på Båtsfjord bibliotek mellom kl. 18-20.

14.09. på Båtsfjord bibliotek mellom kl. 09-20.

Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som fyller 15 år i løpet av 2015.

Forhåndsstemming: Det vil være anledning til å forhåndstemme i peripden 10.08.-09.09. Sted: Båtsfjord menighetskontor, Prestegårdsbakken 5, mandag - fredag mellom kl.09-12 eller etter nærmere avtale.

Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett vil motta valgkort og nærmere informasjon i starten av august. Den som mottar valgkort, men ikke er medlem av Den norske kirke bes kontakte menighetskontoret for å få rettet opp opplysningene i kirkens medlemsregister.  Det samme gjelder de som er medlem i kirken, og som ikke mottar valgkort. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall.

Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall for Båtsfjord sokn legges ut for ettersyn på menighetskontoret, Prestegårdsbakken 5, og er tilgjengelig for ettersyn i kontorets åpningstid i perioden 10.08.- 09.09. Det er kun anledning til å kontrollere opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener an en selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig begrunnet.

Valgstyret

 


 

Aktiviteter

Båtsfjord menighet

Uke 32:

Søndag 09.08:  Ingen gudstjeneste.

Neste gudstjeneste i Båtsfjord kirke søndag 16. august kl. 11.00.

Viakrprest Eli Flåten skal være i Båtsfjord i perioden 13.07. - 10.08.

 

Kandidatlisten til menighetsrådsvalget 13.-14.september

Båtsfjord menighet

1. Hilde Veronica Lund, 41 år

2.Roy Eriksen, 46 år

3. Birgit M. Jessen, 70 år

4. Geir Svendsen, 57 år

5. Mona-Lill Jessen, 49 år

6. jan Richard Hartviksen, 70 år

7. Solfrid Eriksen, 61 år

8. Kjell Åge Nervik, 68 år

9. Anita Kristiansen, 49 år

10. Helga Johanne Antonsen, 28 år

11. Tove Gjæver Pedersen, 77 år

12. Odd Øyvind Andersen, 54 år

13. Andrew Isaksen, 64 år