Du er her: Hjem > Båtsfjord menighet

Menighetens årsmøte

Avholdes tirsdag 7. april kl. 19.00 på menighetshuset

Rapport over menighetsrådets virksomhet og kirkelig årsstatistikk for 2014 legges fram på møtet.

Årsmelding legges ut i kirkens våpenhus eller fås ved henvendelse til menighetskontoret.  Vel møtt !

Frist for innlevering av kandidatlister.

KIRKEVALGET 2015 I BÅTSFJORD

13.-14.september skal det avholdes valg til menighetsråd i Båtsfjord sokn, med forhåndsstemming fra 31.08.  Direkte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet /Kirkerådet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget. Menighetsrådet har oppnevnt en nominasjonskomite som har ansvar for å legge fram en kandidatliste.  I tillegg til nominasjonskomiteens liste er det anledning for kirkemedlemmer i et sokn til å levere inn en kandidatliste. Frist for å  melde inn forslag til menighetsrådet er 01..mai 2015.

Regler, veiledning og annen informasjon ang. kandidatlister og generelt om kirkevalget kan leses på www.kirkevalget.no. Forslag på kandidater eller spørsmål kan rettes til ditt lokale menighetsråd eller Båtsfjord kirkekontor v/ kirkevergen tlf: 789 83 333 , e-post: ann.karin.kristiansen@batsfjord.kommune.no.


 

Informasjon fra Båtsfjord menighet : uke 13/2015

Båtsfjord kirke

Tirsdag 24.03: kl. 10.00: Påskevanding i kirka med Klausjorda barnehage

Tirsdag 24.03: kl. 17.00: Fasteaksjonen. Bøsseinnsamling i regi av konfirmantene.

Onsdag 25.03: kl. 09.30/10.15: Påskevandring i barnehagene.

Onsdag 25.03: kl. 11.30: Salmesang på Alderspensjonatet ved Organist.

Torsdag 26.03: kl. 14.30: Lys Våken re-union på menighetshuset.

Søndag 29.03:  kl. 11.00: Dåpsgudstjeneste.

 

 

 

GUDTJENESTER FRAMOVER:

02.04: Skjærtorsdagsgudstjeneste kl. 18.00

03.04: Pasjonsmesse kl. 11.00

05.04: Høytidsgudstjeneste kl. 11.00.

06.04: påskedagsgudstjeneste på helsesenterets dagligstue kl 11.30.

Alle gudstjenester: Liturg Anne Kirsti Kjenne, kirketjener Idar Ruback og organist Inger Kjeldsen

 

SMÅPLUKK

Menighetsrapporter

Her finner dere årsrapporter, planer til årsrapporter, strategiplaner og annet i tilknytning til Båtsfjord menighet.