Kommuneplanen består av en samfunnsdel, og en areal– eller kartdel. Vi starter med samfunnsdelen. Teknisk styre har nå sendt ut et forslag til en «plan for planleggingen», et planprogram, som skal beskrive hvordan vi skal gjennomføre selve planarbeidet. Alle som ønsker det, kan komme med forslag og innspill om hva som er viktig å ta med i samfunnsdelen. Hvordan ønsker vi at kommunen skal se ut i 2030? Hva ønsker du at kommunen skal satse på?

Planprogrammet finner du her: Planprogram for samfunndelen

Hvis du vil ha planprogrammet tilsendt som pdf-fil eller i posten, kan du enten ringe kommunens sentralbord på 7898 5300, eller sende e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no

Når vi har behandlet merknader og forslag, tar vi planprogrammet med til kommunestyret som fastsetter hva vi skal gjøre videre. Og så er vi i gang!

 

ØNSKER DU MER INFO? KONTAKT:

Planlegger Bjarne Mjelde                                                                                                    Teknisk sjef Arild Hammeren
Tlf. 464 00 275                                                                                                                     Tlf. 902 21 241
E-post:                                                                                                                                  E-post:
bjarne.mjelde@batsfjord.kommune.no                                                                                arild.hammeren@batsfjord.kommune.no