Båtsfjord sykehjem og sykestue tlf 78 98 54 33

Seksjonsleder Päivi Valli, Telefon kontor 78 98 54 31

E-post  
Paivi.Valli@batsfjord.kommune.no