Gjelder også søknader om endring av plass.

Nærmere informasjon og søknadsskjema finnes på Båtsfjord kommunes hjemmeside under menyen skoler og barnehager

SØKNADER OM GRATIS KJERNETID / REDUKSJON I FORELDREBETALING – BARNEHAGEÅRET 2017/-18:

Søknadsfrist er 30.06.17.

Nærmere informasjon om søknadsrutiner og søknadsskjema finnes på Båtsfjord kommunes hjemmeside under menyen skoler og barnehager

Vedtak fattes for et barnehageår ad gangen.

Alle med vedtak for inneværende år må søke på nytt for neste barnehageår.