Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du her>>  «skoler og barnehager».

 

SØKNADER OM GRATIS KJERNETID / REDUKSJON I FORELDREBETALING – BARNEHAGEÅRET 2018/-19:

Søknadsfrist er 30.06.18.

Søknadsskjema finner du her>>.

 

Vedtak fattes for et barnehageår ad gangen.

Alle med vedtak for inneværende år må søke på nytt for neste barnehageår.