Tilskudd nærmiljøtiltak med utsatt frist.

Ny frist er 10. september.

Dette skjer i Båtsfjord

Oversikt over aktiviteter og arrangementer i Båtsfjord.