Når et tiltak er unntatt fra søknadsplikt, betyr det at tiltaket er unntatt fra saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven (Pbl), jfr Pbl § 20-4. Dersom tiltakene ikke er i strid med planer eller andre materielle regler som feks avstandskravet på 4, 0 m til nabogrense, kan de oppføres uten at det sendes søknad til kommunen.

Etter 01.07.15 kom det endringer i Pbl som utvider omfanget av tiltaket untatt fra søknadsplikt. De nye tiltakene kan du lese om her.

For mer informasjon om tiltak som ikke trenger søknad se her.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig skal du melde inn bygning eller tilbygg til kommunen ved å bruke dette (link) skjemaet.