Diverse gebyrer teknisk etat

Fra 1. januar 2017 gjelder følgende priser:

Vannavstenging: Gebyr: kr 740.- pr. oppmøte. Dette gjelder oppmøte i forbindelse med avstenging – påsetting av vannforsyning i bolig/andre bygninger.

Behandling av gravetillatelse: Gebyr: kr 1473,- (ikke mva) pr. behandlet søknad. Dette gjelder graving kun i kommunal vei; herunder fortau, g/s-vei eller annet trafikkareal. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, saksbehandling og kontroll av gravearbeider.

Forringelsesgebyr ved graving i kommunale veier og plasser: Kr. 152,- pr. m2

Vanntining/kloakkspyling   pr time kr 1.300,- eks mva