I forlengelsen av tidligere pålegg om fjerning av uregistrerte kjøretøy på kommunal eiendom publisert 26. oktober 2017, ber Båtsfjord kommune eiere av "lagrede" skutere, skuterpulker ol. som står "lagret" på den gamle flyplassen fjernes.  Dette gjelder også objekter som står plassert ved/inntil garasjeanlegget.

Klausuleringsbestemmelsene for vannverket i Båtsfjord kommune begrenser bruken for dette området.

 

Arild Hammeren
Teknisk sjef
78985358/90221241