Det som innen mandag neste uke (mandag 20 november) ikke er fjernet blir fjernet av kommunen og lagret for en tid, for  senere å bli destruert.

Har du noe der inne som du vil berge? Tidsfristen er i ferd med å renne ut.

 

Teksnisk Etat