I løpet av uke 44 vil det bli sendt ut varsel til eiere av uregistrerte kjøretøyer og påhengsvogner som står parkert på kommunal grunn langs vei eller på annen kommunal grunn. I mottatt varsel er det satt en frist på fjerning av kjøretøy/påhengsvogn, konsekvensen hvis varslet ikke etterfølges vil borttauing bli gjennomført for eiers regning.

Mvh
Arild Hammeren
Teknisk sjef

78985358 Arbeid, 90221241 Mobiltelefon, arild.hammeren@batsfjord.kommune.no