Du er her: Hjem > Helse og omsorg

Velkommen til Helse og omsorg

Åpningstid mandag til fredag kl. 08:00 - 15:30

Laboriatoriet ved Båtsfjord Helsesenter

Telefon 7898 5407
Laboriatoriets åpningstid kl 08:30 - 14:00

NB! Timebestilling hver dag hele uka, fra mandag til fredag

Båtsfjord kommune

Psykososialt kriseteam

Dersom noen har behov for å snakke med noen i kriseteamet i kommunen,
kan de ringe Båtsfjord Helsesenter på 789 85 400.

Telefonen er døgnbemannet.

Hjemmesykepleien

For pleie og omsorg i private hjem

Søknad på tjenester og bistand fra Helse og omsorg

Her ligger en oversikt over det innbyggere i Båtsfjord kan søke om fra Helse og omsorg.

Alderspensjonatet

Båtsfjord Alderspensjonat er et botilbud for eldre som ikke lenger ser seg i stand til å bo hjemme.

Fjellheimen

Institusjon for aldersdemens

Båtsfjord Sykehjem og Sykestue

Sykehjem for eldre og pleietrengende.
Samt 2 sykestueplasser for øyeblikkelig hjelp

Telegrafen Dagsenter

Dagsenter opprettet med midler fra psykisk helse