Høringsinnspill i saken merkes med «Sak nr 16/657 – høringsinnspill dispensasjon utfylling Neptunbukta» og sendes til Båtsfjord kommune, pb 610, 9991 Båtsfjord, eller per e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no

Høringsbrev (pdf)

Vedlegg:

  1. Dispensasjonssøknad
  2. Oppstartvarsel
  3. Forslag planbestemmelser
  4. Forslag planbeskrivelse
  5. Forslag plankart
  6. Rapport biologisk mangfold 2004
  7. Kart biologisk mangfold 2004
  8. Rapport Biotope
  9. Rapport NINA
  10. Uttalelse BIOTOPE