Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringsutkast - Helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan for Båtsfjord kommune

HØRINGSBREV

Vedlagt ligger høringsutkast til Helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan for Båtsfjord kommune.

Kommunene skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunens daglige virke, tjenesteleveranse og befolkningen.

Den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret.

Høringsperiode er 1. august 2017 til 1.september 2017.

Høringsinstanser er:

Båtsfjord kommunes enheter

Linken Nøringshage

Fiskerigruppa

Lerøy NWS

Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste

Avinor

Politiet

 

Innspill sendes til:

tove.gotvassli@batsfjord.kommune.no innen 1. september 2017.

Vedlegg

Tips en venn Skriv ut
Publisert | Oppdatert 31. juli 2017