Du er her: Hjem 

Endret dato

Influensavaksinering

sprøyte

På Helsestasjonen / 1. etasje i Bibliotekbygget,
8. oktober 2015 kl. 9:00 - 15:00

Kr. 130,-

Bygdelaget Strømmen vinner av fylkeskommunens Bolystpris

Båtsfjord kommune gratulerer Bygdelaget Strømmen med fylkeskommunens Bolystpris. 

Konstituering av nytt kommunestyre i Båtsfjord kommune

Konstituering av det nye kommunestyret vil bli avholdt 14.10.2015 kl. 18:00 på Pensjonisthuset.

 

Helsestasjon for ungdom (HUB)

Et gratistilbud til ungdom mellom 13 og 25 år.

Havnepresentasjon

Fra folkemøtet 09.09.2015.

Barnehageplass våren 2016

Søknadsfrist for barnehageplass våren 2016 er 01.10.2015.

Høsten 2015 er det for tiden ledig 3 plasser for barn over 3 år i Klausjorda barnehage og 1 ledig plass for barn under 3 år i Nordskogen barnehage.
Disse tildeles fortløpende etter søknad.

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen har vedtatt nye regler for foreldrebetaling i barnehagen med mulighet for reduksjon i foreldrebetaling

Båtsfjordmagasinet 2015

Nytt Båtsfjordmagasin utgitt 4. september 2015