Navn              Stilling              Tlf                  
Arild Hammeren Teknisk sjef 7898 5358
Elisabeth Kvivesen Avdelingsingeniør 7898 5357
Adrian Petrica Servicemedarbeider      7898 5352                 
Bjørg Ryan Sekretær              7898 5351                  
Kjetil Kristiansen Vannverksoperatør/brannsjef              7898 5356                  
Jane Sandberg Renholdsleder          7898 5355                  
Tommy Kollstrøm Leder uteetaten 9132 6261
Fax   7898 5350