Søk jobb hos oss! Vi trenger din kompetanse!

Gunstige økonomiske fordeler for adjunkter, adjunkter med tilleggsutdanning og lektorer:

 • Nedskriving av studielån (inntil kr 25 000,- i året)
 • Redusert skatt i Finnmark
 • Flyttegodtgjørelse
 • Alle nyutdannede får minstelønn tilsvarende 10 års lønnsansiennitet (kr 443 300,- for adjunkter)
 • Alle med mellom 10 og 16 års lønnsansiennitet gis et tillegg på kr 10 000,-
 • Lokal ansiennitet i kommunen:
  • Minimum 5 år: kr 10 000,-
  • Maksimum 30 år: kr 45 000,-
 • Videreutdanning med studiepoeng utover det som kreves for stillingskoden gir:
  • Kr 5000,- i tillegg på årslønna pr 15 studiepoeng
  • Kr 20 000,- i tillegg på årslønna inntil 60 studiepoeng

Les hele brosjyren fra prosjektgruppa Saman om ein betre kommune: invitasjon lærere.pdf