BÅTSFJORD KOMMUNES KULTURPRIS 2017

Frist for forslag er torsdag 6. juli.

Båtsfjord kommunes kulturpris kan gis til enkeltpersoner eller lag/foreninger i Båtsfjord som før ikke har mottatt denne.

Skriftlig begrunnet forslag må være registrert inn på rådhuset innen torsdag 6. juli 2017.