VANNAVGIFT:  

 

Vannavgifta er todelt. En variabel del og en fastdel.

 

Boliger/industri pr. m3 pr. år kr. 12,04  - omregningsfaktor 1,5 ved arealberegning pris pr m2 kr. 18,06

 

Fastdel vannavgift:  

Boenhet inntil 70m2  fastdel kr. 1.782/år

Boenhet over 70m2    fastdel kr. 2.943/år

 

For andre kategorier fastsettes fastdelen etter sårbarhet.

 

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet inntil 350 m2 kr.    3.564/år

Kontor/forretninger m.m uten sårbarhet over  350 m2    kr.   6.248/år

 

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet inntil 350 m2  kr.    6.248/år             

Kontor/forretninger m.m med noe sårbarhet over  350 m  kr.    10.703/år

 

Bedrifter/institusjoner med begrenset sårbarhet  kr.   17.852/år

Institusjoner/skoler m.fl. med stor sårbarhet       kr    44.620/år

 

 

For kategori annen bygg: Forretninger, kontor, lager, hybelbygg, egnebuer m.m. som kun betaler etter målt forbruk settes en minste årlig avgift. Minsteavgift beregnes utfra et forbruk på 1000m3/ år.

 

For kategori fritidsbebyggelse beregnes avgiften etter stipulert forbruk tilsvarende et årlig forbruk på 75 m3/ år og en fastdel på kr. 783,-

 

Tilknytningsavgift: 

 

Boliger pr. m2                kr. 106,-

Industri pr. m2               kr. 174,-

 

Det settes et øvre tak på kr. 110.000,- i tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte priser på vann

 

 

AVLØPSAVGIFT 

Boliger/industri pr. m3 kr. 21,31  – omregningsfaktor ved arealberegning er 1,5 pris pr. m2 er kr. 31,96

 

 

 

Tilknytningsavgift:

 

Boliger pr. m2                kr.  90.-

Industri pr. m             kr. 137,-

 

Det settes et øvre tak på kr. 110.000,- i tilknytningsavgift for vann- og avløp.

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevte priser på avløp

 

 

RENOVASJON

 

Grunngebyr pr. år                   kr.  2.480,-

Mengdegebyr 120 l dunk       kr.     492,-

Mengdegebyr 240 l dunk        kr.     999,-

Mengdegebyr 360 l dunk       kr.  1.491,-

Mengdegebyr 660 l container  kr. 2.742,-

Mengdegebyr 1000 l container kr. 4.151,-

Delingsgebyr               - kr. 100,-

Utkjøring plastdunk        kr. 200,-

Innlev/bytting beholder kr. 100,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på renovasjon

 

FEIING

 

Pr. pipe pr. år              kr. 548,-

 

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte pris på feiing

 

FESTEAVGIFT

 

Pr. m2 pr. år                           kr.  1,23,-

 

Punktfeste på kommunal grunn:

 

Nausttomt pr. år                     kr.   625,-

Hyttetomt pr. år                      kr.   998,-

Andre installasjoner pr. år       kr. 3.108,-

 

Salg av kommunal  grunn/tomter

 

Boligtomt pr. m                    kr.  20,-

Industritomt pr. m2                        kr.  24,-                   

Forretningsforetak pr. m2          kr.  32,-