Du er her: Hjem > Kultur

Informasjonsfolder over kommunale fritidstilbud

Information folder about leisure activities by the municipality 2015/2016.

Tilskudd innenfor kulturområdet

Årlig søknadsfrist 1. mai

Finnmarkskommisjonen arbeide i felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 10. mai 2013 oppstart i Varangerhalvøya vest (felt 6). Feltet består av kommunene Berlevåg og Båtsfjord.

Idrettsanlegg / utleielokaler

Vi har til utleie gymsal, idrettshall og kulturhuset Skansen til aktiviteter i regi av lag, foreninger og private.