Du er her: Hjem > Kultur

Kommunale fritidstilbud 2014/2015

Vedlagt ligger en folder på norsk og engelsk med oversikt over kommunale fritidstilbud 2014/2015.

TILSKUDD INNENFOR KULTUROMRÅDET

Fristen for åsøke kulturmidler er utsatt inntil videre.  Årsaken er at vi skal etter veddtaak i K;ultur- og Oppvekststyret gjennomføre et møte med lag og foreninger for å gå igjennom dette med tilskuddsordninger innen kulturområdet.  Ny frist vil bli kunngjort på dette møte og her på denne siden.

Finnmarkskommisjonen arbeide i felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 10. mai 2013 oppstart i Varangerhalvøya vest (felt 6). Feltet består av kommunene Berlevåg og Båtsfjord.

Idrettsanlegg / utleielokaler

Vi har til utleie gymsal, idrettshall og kulturhuset Skansen til aktiviteter i regi av lag, foreninger og private.