Du er her: Hjem > Kultur

Kommunale fritidstilbud 2014/2015

Vedlagt ligger en folder på norsk og engelsk med oversikt over kommunale fritidstilbud 2014/2015.

Finnmarkskommisjonen arbeide i felt 6 Varangerhalvøya vest

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 10. mai 2013 oppstart i Varangerhalvøya vest (felt 6). Feltet består av kommunene Berlevåg og Båtsfjord.

Idrettsanlegg / utleielokaler

Vi har til utleie gymsal, idrettshall og kulturhuset Skansen til aktiviteter i regi av lag, foreninger og private.