Generelt

Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.

Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.
 

I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende:
 

  • Programmet skal være på full tid.
  • Du får lønn og vanlig ferie.
  • Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig.

Les mer her

 
 
 
  § 29. Kvalifiseringsprogram