Klikk på områdenavn for å se kart (pdf).
Tomtenes omtrentlige beliggenhet vises med store tall.
Tomtegrensene er ikke målt inn for alle tomtene.

Fargen på tall viser hvem som er grunneier på aktuelle tomt:

BLÅ: Finnmarkseiendommen, RØD: Bob Nilsen, GRØNN: Båtsfjord kommune.

Rubbedalsvegen

Adresse Eier
4 Finnmarkseiendommen
9 Finnmarkseiendommen
20 Bob Nilsen, privat grunn
22 Bob Nilsen, privat grunn
24 Bob Nilsen, privat grunn
26 Bob Nilsen, privat grunn
34 Finnmarkseiendommen
36 Finnmarkseiendommen

 

Havnedalsvegen
 
7 Finnmarkseiendommen
9 Finnmarkseiendommen
11 Finnmarkseiendommen
13 Finnmarkseiendommen
   
17 Finnmarkseiendommen
20 Finnmarkseiendommen

 

Solheimsveien gbnr 10/1-46  (må deles) Finnmarkseiendommen