LØNN OG PERSONAL


Beate Sund
Personalkonsulent

Hovedansvar for personalsaker.

Treffes på tlf 78 98 53 06 E-post: beate.sund@batsfjord.kommune.no

Svanhilds bilder desember  2007  030  Eva Bryggari
Sekretær
 

Hovedansvar for lønnsutbetalinger og fraværsregistrering.

                            Treffes på Tlf. 78 98 53 21 E-post: eva.bryggari@batsfjord.kommune.no