Er du innført i manntallet? 

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet for Båtsfjord er lagt ut til offentlig ettersyn i Båtsfjord rådhus, åpningstider mandag til fredag kl. 8.00 - 15.30 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Utlegging av Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn.

Det året det er valg til kommunestyre og fylkesting, distribuerer Sametinget et utleggingsmanntall til offentlig ettersyn. Klage på Samemanntallet skal sendes til Sametinget Àvjovàrgeaidnu 50, 9730 Karasjok

Krav om retting av feil

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes til Valgstyret i Båtsfjord, Postboks 610, 9991 BÅTSFJORD

Velgere bosatt i utlandet i mer enn 10 år må søke seg inn i sin siste bostedskommune.

Her finner du søknadsskjema for innføring i manntallet Søknad om innføring i manntallet ny i 2019.docx PDF document ODT document