Møte 09.11.

Nedenfor finner dere sakspapirene til møtet i Formannskapet 09.11. Vedlegg til sakspapirene finner dere ved å trykke menyvalget ”Vedlegg til sakspapirer” under ”Politisk/Formannskapet/Høst 2009/Møte 09.11.” i menyen til venstre på siden.

En stor og viktig sak denne gangen er sak 66/09: Valg av pensjonsleverandør. Dere finner saksframlegg i sakspapirene og vedleggene til saken, herunder evalueringsrapport fra Aon Grieg, som anvist ovenfor. Denne saken vil bli avgjort av Kommunestyret 19.11.

En annen viktig sak er sak 73/09: Økonomiplan for 2010 – 2013 og årsbudsjett for 2010. Rådmannens innstilling i denne saken finner dere under eget menyvalg "Rådmannens budsjettforslag" under menyvalget ”Politisk” i menyen til venstre på siden. Denne saken vil bli endelig avgjort av Kommunestyret 9.12. Formannskapet vil avgi sin innstilling i sitt neste møte 23.11.