For mer informasjon se Båtsfjord Kommunes hjemmeside.

Fiskerifondsvedtektene er endret, se nye vedtekter

Endring(er):

§4 siste punkt: For at Båtsfjord Kommune skal kunne ta pant i båten så må båten være registrert i Skipsregisteret.
Er båten registrert i Skipsregisteret?