Du er her: Hjem > Kultur > Motorferdsel

Åpne skuterløyper

Snøskuterløype som går gjennom Skogdalen/Tranga er nå åpnet da rasfaren vurderes som liten.  Vi er ingen eksperter på dette feltet. Den enkelte må alltid selv vurdere hvor man ferdes i fjellet.  Det er de samme fjellvettreglene som gjelder, både med skuter, på ski og til fots.

Omkjøringsløypa rundt Skogdalen er fremdeles et alternativ i tillegg til fjell-løypa som jo er åpen.

 
OBS: I mange løyper, spesielt høyt i terrenget er det fortsatt lite snø/avblåst  med  fare for stein.

Skogdalen/Tranga er nå stengt for skuterkjøring grunnet ras

Omkjøringsløype rundt Skogdalen er nå merket og åpen for ferdsel.