Informasjon om arbeidstid:

  • Generell arbeidstid er to skift mandag til lørdag kl 06.00 – 02.00
  • Ekstra støyende arbeid som boring, sprenging skal begrenses til tidsrommet 06.00- 23.00
  • I en periode fra uke 35 til i oktober 2017 vil det pågå mudring av løsmasser hele uken og hele døgnet.

Informasjon om støy:
Støyen fra anleggsområdene vil variere, alt etter hvilket arbeid som pågår. Det vil derfor i perioder pågå støyende arbeider helt frem til anlegget er ferdigstilt i juni 2018.
Kystverket og Per Aarsleff AS vil følge opp de vilkår man har fått i forbindelse med anleggsarbeid og støy.

Boring og sprengningsarbeider:
Det vil være to rigger som borer og sprenger i Båtsfjord havn. Disse vil være i drift mellom kl 06.00 og 23.00. Sprengingen vil pågå stort sett hver dag unntatt søndager frem til våren 2018.

Varsel om sprengingen vil bli med sirene i forkant. Det er også mulig å melde seg på en SMS tjeneste som gjør at man får en SMS en time før sprenging og en SMS etter at sprengingen er gjennomført.

SMS- tjeneste ved sprenging:
Varsling av sprenging 1 time i forkant: Påmelding: send SMS til 2080 med tekst : Båtsfjord havn start Avmelding: send SMS til 2080 med tekst : Båtsfjord havn stopp

Vi håper at berørte innbyggere har forståelse og tålmodighet for at dette arbeidet må gjennomføres, og at man ser nytteverdien av en ny, dypere og ren havn etter anleggslutt.

Mer informasjon om prosjektet:
www.kystverket.no/utdypingbatsfjord
www.facebook.com/utdypingbatsfjord

Kontaktpersoner:
Prosjektleder KYV- Asbjørn Dehlin, tlf.: 488 82 121, e-post: asbjorn.dehlin@kystverket.no
Byggeleder KYV- Morten Tøgersen : tlf: 415 26 697, e-post: morten.togersen@kystverket.no
Kystverkets anleggskontor i Båtsfjord: Fomaveien 5, 3 etg.