Planprogram for revidering av kommunedelplan for Båtsfjord tettsted ble godkjent for planoppstart den 17.02.2015. Planprogrammet ble sendt ut på høring den 17.03.2015 til sentrale myndigheter med frist for merknader satt til 30. april.

Dokumentet er sendt til sektormyndigheter og nabokommuner, i tillegg til at det ble varslet om planoppstart i Finnmarken onsdag 18. mars.

Dersom planprogrammet ikke godkjennes og store endringer må gjennomføres, blir det sendt på ny høring. Viss ikke blir den vedtatt i kommunestyret, og det åpnes for å komme med forslag til den nye planen.

Det vil bli lagt opp til folkemøte på sensommeren.

Planprogrammet lastes ned her.