Her kan du lese utkast til planprogram, vedtatt av Kommunestyret 30.01.2013. Utkastet er på høring fram til 01.04.2013. Uttalelser kan sendes til:

Båtsfjord kommune v/ rådmannen Postboks 610 9991 Båtsfjord

Eller på epost til postmottak på følgende adresse: postmottak@batsfjord.kommune.no

Forslaget til planprogram vil også være tilgjengelig i papirform på rådhusets servicetorg, frivilligsentralen og biblioteket. Nedenfor kan du lese forslaget til planprogram: