Bygger nytt landinntak for sjøkabel

Et omfattende arbeid iverksettes for å gjøre telenettene på Finnmarkskysten mer robust. Arbeidet starter 16. august, og vil berøre kunder i Båtsfjord, Berlevåg og Gamvik mens utbedringen pågår.

To sjøkabelbrudd som berørte Båtsfjord, Berlevåg og Vardø i fjor ga omfattende konsekvenser for kundene langs Finnmarkskysten. Telenor fikk utbedret feilen og kundene kom på nett igjen.

For å gjøre nettet mer robust, starter nå arbeidet med å sikre sjøkabel ytterligere mot skade og robustifisere nettet, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Arbeidet starter 16. august kl 20.00 og er planlagt å ta 10 timer. Det vil bli redusert mobil og bredbåndsdekning i tre kommuner.

Sterkest berørt blir et lite område langs kysten mellom Hamningberg og Vardø.

Mer detaljert  blir følgende området berørt mens arbeidet pågår:

Kommune

Mobil

Bredbånd

Båtsfjord


Hamningberg
Båtsfjord lufthavn
Hamneset

Båtsfjord 2/Storholmen
 

523 kunder

Berlevåg

Berlevåg
Berlevågfjell
 

243 kunder

Gamvik

-

 

40 kunder

 

For ytterligere informasjon:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor, telefon 900 21 000