Budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013 - 2016

Her legges vedtatt budsjett og årsplan ut når Kommunestyret har gjort sitt vedtak 12.12.2012.

For å lese rådmannens forslag og Formannskapets innstilling må du se i undermeny til venstre på siden.