Multiconsult har på oppdrag fra Båtsfjord Havn startet opp arbeid med to reguleringsplaner for utfyllinger i Neptunbukta og ytre Holmen/Sørnes. De to reguleringsplanene skal legge til rette for at det kan fylles ut næringsarealer i sjø med masser fra Kystverkets utdypning av havneområdet og seiligsled i Båtsfjord havn.

Søknad om dispensasjon

Multiconsult/Båtsfjord Havn har sendt en søknad om dispensasjon for motfylling i Neptunbukta. Se mer informasjon under:

 1. Høringsdokument
 2. Dispensasjonssøknad
 3. Fyllingsdybde tegning
 4. Plankart utkast
 5. Førsteutkast Planbestemmelser reg.plan Neptunbukta
 6. Førsteutkast Planbeskrivelse reg.plan Neptunbukta
 7. Oppstartsvarsel
 8. Høringsuttalelse Fylkesmannen
 9. Høringsuttalelse Finnmark Fylkeskommune
 10. Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet
 11. Høringsuttalelse Tromsø Museum
 12. Høringsuttalelse Kystverket
 13. Høringsuttalelse Åge Willy Andreassen
 14. Høringsuttalelse Avinor
 15. Høringsuttalelse Statens Vegvesen
 16. NINA rapport
 17. BIOTOPE rapport
 18. SOSI-fil reg.plan forslag