Nytt i år er at hvis du leverer liste med navn, telefonnummer, hvor du har plukket og hvor mye, er du med i trekningen av et gavekort på kr 2.500,-. Listen kan leveres til servicetorget, epost til postmottak@batsfjord.kommune.no eller gjennom appen borgermelding innen 19.juli. Send gjerne også med bilde av det du har ryddet.

 

Ryddeaksjonen omfatter flygeavfall i nærområdet som dukker opp når snøen tiner, rydding av turstier, og strandsone rydding.

 

Avfallet vil bli hentet av ØFAS gjennom ordinær tømming og samtidig er det muligheter å gi melding gjennom appen borgermelding hvor søppelet står, så ordner Båtsfjord kommune resten av avfalls håndteringen.

 

Avfall som ønskes hentet skal pakkes i søppelsekker og plasseres ved siden av beholderen på tømmedagen, eller oppgitt sted for avfallet gitt gjennom appen borgermelding.

 

Hageavfall omfattes ikke av ryddeaksjonen, men kan leveres gratis på gjenbruksstasjonen.

 

Ryddeaksjonen omfatter ikke:

 

Næringsavfall, avfall fra loft eller kjeller, miljøfarlig avfall, større gjenstander og sekker med vekt over 20 kg.

Dette avfallet kan leveres som normalt på gjenbruksstasjonen på Øfas mot avgift.

 

 

Lykke til med årets ryddeaksjon!

Ordfører

 

 

 

English Translation :

 

CLEAN UP BÅTSFJORD 2019

15th-21st of July

          

 

Summer is closing in, and we are about to start this year’s clean-up in week 29 (15th-21st of July). We are encouraging private`s, businesses, teams and other unions to contribute, so that we can get a cleaner and prettier Båtsfjord.

 

As of 2019 and forward, you can deliver a list with names and telephone numbers, descibing where and how much waste you`ve collected. This way ou will automatically be competing for a gift card with a value of  2.500 NOK.

You can deliver your list to "Servicetorget" at Rådhuset, email it to postmottak@batsfjord.kommune.no or trough the app “Borgermelding” (available in the appstore or google store, depending of the make of your phone) within 19th of July. You are allso welcome to send a picture of the waste you have collected.

 

By waste, we are reffering to garbage that shows up when the snow melts.  There will also be a cleanup on the nature pathways and allong the nearby shorelines.

 

The garbage will be collected by ØFAS trough ordinary emptying of the bins. Simultaneously there will be an opportunity to use the app to mark where the garbage is located. The municipality will take care of, and pick up the collected garbage.

 

If you want your collected waste to be picked up, you will need to put it into garbage bags and place them allongside your garbage-bin at the day of garbage emptying, or at a marked location through the app “Borgermelding”.

Waste that will not be accepted:

Industrial waste, attic and basement waste, waste which is dangerous for the environment, larger objects and bags that weighs over 20kg. 

The waste mentioned above can be delivered to ØFAS for a small fee.

Gardenwaste will not be counted as "cleanup waste" during this clean up, but it can be delivered at ØFAS free of charge.

 

Good luck during this year’s clean-up, happy cleaning!

 

 

 

Mayor