SalMar Nord ønsker å informere om at operasjonene innebærer at fem ringer må ut av anlegget mens operasjonene pågår frem til 7-8. mai.
Ringene er nå oppankret i lenger inn i Nordfjord på utsiden av molo (se kartfigur). De er ikke i veien for sjøtrafikk.

Dersom det er spørsmål eller motsigelser knyttet til dette, så er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
 
Stefan Paulsen | Lokalitetsutvikler
SalMar Farming AS | Avd. Nord
Mob: 909 74 507 | Sentralbord: 72 44 79 00
E-post: Stefan.Paulsen@salmar.no | salmar@salmar.no