Første kommunestyremøte etter sommereren ble avholdt i går,(10 okt 2017 kl 13.00)

Ca 70 stk så livesendingen i går. Se den du å>>