• Fylkesidrettskonsulenten arrangerer kurs for lag og foreninger om spillemidler til idrettsanlegg samt kulturhus.
  • Kurset foregår i Berlevåg onsdag 12. september kl. 1930 - 2200.
  • Påmelding til Tony: tony.petterson@batsfjord.kommune.no inner mandag 10. september kl. 1200.
  • Jeg vil da organisere felles transport.