Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring adressenavn

Nå skal det innføres vegadresser til alle bygninger som i dag kun har matrikkeladresser

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene 2017

Eiendomsskattelistene er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn v/servicetorget på rådhuset fra 10.02.17 - 24.03.17.

Skatteseddel med melding om takst er sendt ut til eier av eiendommen. Dersom man mener at taksten er feil kan man klage på dette. Nærmere om klageadgang finnes på skatteseddelen.

Brøyting i Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune har for tiden store utfordringer med å få brøytet kommunale veier, dette med bakgrunn i at det står parkert mye biler på og ved kommunal vei. Manglende brøyting kan sette liv og helse i fare, da utrykningskjøretøy kan få problemer med å komme fram. 

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy

a.

som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller

b.

som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller

c.

som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.

Veitrafikkloven bestemmelser er klar, kjøretøy som er til hinder for brøyting eller annet arbeid på veg kan politiet kreve fjernet.

Teknisk etat ber om at alle som har biler, tilhengere og annet som står parkert ved eller på vei flytter disse slik at vi får ryddet veiene uten å skade private kjøretøy og hengere.