Du er her: Hjem > Teknisk etat

Fritidsbolig til salgs i Syltefjord

Den gamle rektorboligen i Nordfjord selges til høystbydende.

Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for Båtsfjord havn

Planen finner du i vedlegg her. Frist for uttalelse er innen 6 uker.

Problemer med vannverket

Vi har for tiden litt problemer med vannverket i Båtsfjorddalen. Vi jobber aktivt med dette og håper å få løst problemet i løpet av dette året. Båtsfjord kommune beklager hvis dette medfører problemer hos abonnentene. Ta kontakt med teknisk sjef på tlf. 78985358 hvis dere har spørsmål.

Diverse gebyrer

Fra 1. januar 2014 gjelder følgende priser:

Gebyr for arbeid etter plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker 2014

Kommunestyret i Båtsfjord har den 18.12.2013, sak 54/13, vedtatt å øke gebyrene med 5 % for arbeid etter plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker.

Gebyr for arbeid etter Matrikkelloven for 2014

Kommunestyret i Båtsfjord har den 18.12.2013, sak 54/13, vedtatt å øke gebyrene med 5 % for arbeid etter matrikkelloven.

Frosttapping

Båtsfjord kommune har de siste årene utført omfattende arbeider på vann- og avløpsnettet. Kommunen ønsker å informere huseiere i de områdene hvor det er lagt nytt ledningsnett om at vannledningen deres er frostsikker og at frosttapping ikke er nødvendig. Det vil også være nyttig informasjon til huseiere som har gamle vannledninger.

Trafikksikkerhetsplan for Båtsfjord kommune

Trafikksikkerhetsplanen er vedtatt av kommunestyret den 24.10.12 i sak 79/12

Retningslinjer for graving i kommunale veier

Reglene gjelder graving i kommunale veiområder og tilhørende side- og grøntarealer.

Ledige hyttetomter i Ordo og Adamsdalen

Fefo har flere ledige hyttetomter i Båtsfjord kommune:

Ledige tomter i Ordo

Ledige tomter i Adamsdalen