Du er her: Hjem > Teknisk etat

Veien til Syltefjord er nå stengt

Vinteren har på nytt gjort sitt inntog i Båtsfjord. Veien til Syltefjord vil ikke bli brøytet.

Storelva vannverk

Båtsfjord kommune beklager at det fortsatt er problemer med å opprettholde stabilt vanntrykk til alle abonnentene i Båtsfjord.

Adresseprosjekt

Vi vil gjerne ha flere navneforslag!

Det har kommet inn flere gode vegnavn. Takk til dere som har bidratt så langt. Vi har 18 parseller som trenger vegnavn.

Ledige tomter i Båtsfjord

Det er fortsatt noen ledige boligtomter i Båtsfjord

Diverse gebyrer

Fra 1. januar 2014 gjelder følgende priser:

Gebyr for arbeid etter plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker 2014

Kommunestyret i Båtsfjord har den 18.12.2013, sak 54/13, vedtatt å øke gebyrene med 5 % for arbeid etter plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker.

Gebyr for arbeid etter Matrikkelloven for 2014

Kommunestyret i Båtsfjord har den 18.12.2013, sak 54/13, vedtatt å øke gebyrene med 5 % for arbeid etter matrikkelloven.

Retningslinjer for graving i kommunale veier

Reglene gjelder graving i kommunale veiområder og tilhørende side- og grøntarealer.

Ledige hyttetomter i Ordo og Adamsdalen

Fefo har flere ledige hyttetomter i Båtsfjord kommune:

Ledige tomter i Ordo

Ledige tomter i Adamsdalen

Ledige tomter i Øvre Syltefjorddalen:
Tomt nr. 73, 75, 76, 77, 83 og 84 er ledige i plankartet (linken).