Du er her: Hjem > Teknisk etat

Forenklinger i byggesaksforskriften som iverksettes fra 1. juli

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke.
Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke
at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven,
gjeldende planer eller annet regelverk.

Vektbegrensning på veien til Syltefjord

Inntil videre er det innført max. vektbelastning på 3,5 tonn på veien til Syltefjord. Dette medfører at søppelbilen ikke kan kjøre til Syltefjord. Båtsfjord kommune oppfordrer derfor alle om å ta med søppel hjem da containerne ikke vil bli tømt.

Feiing og tilsyn i Båtsfjord 2015

Feiing av piper i Båtsfjord kommune vil i år bli utført i perioden mai-september

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. I 1998 ble behovsfeiing innført (Det vil si at det feies etter behov, men at det ikke skal overstige 4 år mellom hver feiing) som følge av at brannstatistikken i 90 årene økte. Det viste seg at branner i tilknytning til piper og ildsteder ofte skyldtes feil montering og eller bruk. Tjenesten endret seg da til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegg.

 

Geomatikk sine rutiner for gravemelding og kabelpåvisning

Telenor og Canal Digital Kabel-TV vil innføre en ny betalingsmodell for utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. Fra 1. april må brukerne selv betale et gebyr for disse tjenestene til selskapet Geomatikk

Ledige hyttetomter i Ordo og Adamsdalen

Fefo har flere ledige hyttetomter i Båtsfjord kommune:

Ledige tomter i Ordo

Ledige tomter i Adamsdalen

Ledige tomter i Øvre Syltefjorddalen:
Tomt nr. 75, 76, 77, 83 og 84 er ledige i plankartet (linken).

Ledige tomter i Båtsfjord

Vi har ledige boligtomter i Båtsfjord

Diverse gebyrer

Fra 1. januar 2015 gjelder følgende priser:

Retningslinjer for graving i kommunale veier

Reglene gjelder graving i kommunale veiområder og tilhørende side- og grøntarealer.