Du er her: Hjem > Teknisk etat

Ny dato for papirinnsamling

Båtsfjordfjellet var stengt og det ble derfor ingen papirinnsamling fredag. Ny dato blir mandag 30. mars.

Diverse gebyrer

Fra 1. januar 2015 gjelder følgende priser:

Storelva vannverk

Båtsfjord kommune beklager at det fortsatt er problemer med å opprettholde stabilt vanntrykk til alle abonnentene i Båtsfjord.

Adresseprosjekt

Vi vil gjerne ha flere navneforslag!

Det har kommet inn flere gode vegnavn. Takk til dere som har bidratt så langt. Vi har 18 parseller som trenger vegnavn.

Ledige tomter i Båtsfjord

Det er fortsatt noen ledige boligtomter i Båtsfjord

Retningslinjer for graving i kommunale veier

Reglene gjelder graving i kommunale veiområder og tilhørende side- og grøntarealer.

Ledige hyttetomter i Ordo og Adamsdalen

Fefo har flere ledige hyttetomter i Båtsfjord kommune:

Ledige tomter i Ordo

Ledige tomter i Adamsdalen

Ledige tomter i Øvre Syltefjorddalen:
Tomt nr. 75, 76, 77, 83 og 84 er ledige i plankartet (linken).