Du er her: Hjem > Teknisk etat

Ledige tomter i Båtsfjord

Det er fortsatt noen ledige boligtomter i Båtsfjord

Diverse gebyrer

Fra 1. januar 2014 gjelder følgende priser:

Gebyr for arbeid etter plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker 2014

Kommunestyret i Båtsfjord har den 18.12.2013, sak 54/13, vedtatt å øke gebyrene med 5 % for arbeid etter plan-, deling-, byggesak og seksjoneringssaker.

Gebyr for arbeid etter Matrikkelloven for 2014

Kommunestyret i Båtsfjord har den 18.12.2013, sak 54/13, vedtatt å øke gebyrene med 5 % for arbeid etter matrikkelloven.

Retningslinjer for graving i kommunale veier

Reglene gjelder graving i kommunale veiområder og tilhørende side- og grøntarealer.

Ledige hyttetomter i Ordo og Adamsdalen

Fefo har flere ledige hyttetomter i Båtsfjord kommune:

Ledige tomter i Ordo

Ledige tomter i Adamsdalen