Du er her: Hjem > Teknisk etat

Eiendomsskattelister til offentlig ettersyn

Kommunestyret i Båtsfjord vedtok i desember 2015 å skrive ut eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen fra 01.01.2016. Skattelistene er nå vedtatt av Skattetakstnemda og er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på rådhuset fra 15.06 til 06.07.2016.

Skatteseddel med melding om takst vil bli sendt ut til eier av eiendommen.  

 

Dersom man mener at taksten er feil kan man klage på dette. Klage må sendes skriftlig innen 6 uker fra skattelistene ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

Klage sendes til:

Båtsfjord kommune, Postboks 610, 9991 Båtsfjord.

Klage på formuesgrunnlag som danner grunnlaget for eiendomsskatt på boliger må rettes til:

Skatt Nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø.

Klikk her for nyttig informasjon fra Skatteetaten

Rådmannen

Feiing og tilsyn i Båtsfjord 2016

Feiing av piper i Båtsfjord kommune vil i år bli utført i perioden mai-september

 

Geomatikk sine rutiner for gravemelding og kabelpåvisning

Telenor og Canal Digital Kabel-TV vil innføre en ny betalingsmodell for utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. Fra 1. april må brukerne selv betale et gebyr for disse tjenestene til selskapet Geomatikk

Ledige hyttetomter i Ordo og Adamsdalen

Fefo har flere ledige hyttetomter i Båtsfjord kommune:

Ledige tomter i Ordo

Ledige tomter i Adamsdalen

Ledige tomter i Øvre Syltefjorddalen:
Tomt nr. 75, 76, 77, 83 og 84 er ledige i plankartet (linken).

Ledige tomter i Båtsfjord

Vi har ledige boligtomter i Båtsfjord

Retningslinjer for graving i kommunale veier

Reglene gjelder graving i kommunale veiområder og tilhørende side- og grøntarealer.