Du er her: Hjem > Teknisk etat

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelistene 2017

Eiendomsskattelistene er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn v/servicetorget på rådhuset fra 10.02.17 - 24.03.17.

Skatteseddel med melding om takst er sendt ut til eier av eiendommen. Dersom man mener at taksten er feil kan man klage på dette. Nærmere om klageadgang finnes på skatteseddelen.

Kommunale eiendomsavgifter 1. termin 2017

Vi har kommet i skade for å sende ut en del faktura med feil gebyr på eiendomsskatt. Feilen vil bli rettet opp og vi vil sende kreditnota og ny faktura til de det gjelder.

Brøyting i Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune har for tiden store utfordringer med å få brøytet kommunale veier, dette med bakgrunn i at det står parkert mye biler på og ved kommunal vei. Manglende brøyting kan sette liv og helse i fare, da utrykningskjøretøy kan få problemer med å komme fram. 

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy

a.

som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller

b.

som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller

c.

som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.

Veitrafikkloven bestemmelser er klar, kjøretøy som er til hinder for brøyting eller annet arbeid på veg kan politiet kreve fjernet.

Teknisk etat ber om at alle som har biler, tilhengere og annet som står parkert ved eller på vei flytter disse slik at vi får ryddet veiene uten å skade private kjøretøy og hengere.

 

Veien til Syltefjord

Veien til Syltefjord er nå vinterstengt

Mudring, deponering og utfylling i Båtsfjord Havn

Kystverket starter med mudring, deponering og utfylling i Båtsfjord Havn med oppstart 1. desember 2016.

Nordskogveien - opphevelse av 30 km/t fartsgrense og forkjørsvei

Anleggstrafikken i Nordskogveien i forbindelse med vindkraftutbygginga er over for denne gang og fra fredag 4. november vil 30 km/t fartsgrense og forskjørsvei oppheves. Da er det 50 km/t fartsgrense og vanlig høyreregel som gjelder. Det er kun i området forbi Nordskogen skole at fartsgrensen fortsatt er 30 km/t.

Ledige tomter i Båtsfjord

Vi har ledige boligtomter i Båtsfjord

Feiing og tilsyn i Båtsfjord 2016

Feiing av piper i Båtsfjord kommune vil i år bli utført i perioden mai-september

 

Geomatikk sine rutiner for gravemelding og kabelpåvisning

Telenor og Canal Digital Kabel-TV vil innføre en ny betalingsmodell for utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. Fra 1. april må brukerne selv betale et gebyr for disse tjenestene til selskapet Geomatikk