God formiddag.

Godt nyttår, nye muligheter, og vi går lysere tider i møte!

Som ordfører vil jeg takke dere for året som er over, og ønsker dere alle et godt nytt år!

Arbeidet i og for kommunen vår og dens innbyggere er kommet godt i gang igjen etter noen forhåpentligvis gode jule- og nyttårsdager.
Året vi nå har startet på, gir oss mange nye muligheter. Foran oss ligger mange viktige saker som vi skal arbeide videre med, slik at Båtsfjord blir et enda bedre sted å bo, jobbe og drive næring i.

Året 2017 har vært nok et år med meget stor aktivitet i hele kommunen vår. Foran oss ligg mye spennende, og jeg er sikker på at årene som kommer vil bli like spennende som de vi nå har lagt bak oss.
Nå er det viktig at blikkene våre er rettet mot fremtiden.

Dere innbyggere, frivillig sektor, næringslivet og kommunen er viktige innsatsfaktorer. Sammen skal vi løfte Båtsfjord videre.

Vi minner på: På kino: Søndag 7. januar. Kl.19:00

Kino: Insidous: The Last Key

Neste møte i næringsstyret er 7. mars. Søknadsfristen er 14. februar.
Fondets vedtekter finner dere på kommunens hjemmeside, eventuelt så kan disse fås på rådhuset.

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Framtiden kommer av seg selv, men framskrittene må en gjøre selv

Geir Knutsen
Ordfører