God fredag.

Søndag var ordfører på visitasgudstjenesten i Båtsfjord kirke. Her deltok blant annet biskopen, prosten, sognepresten, våre konfirmanter og damekoret. En veldig fin gudstjeneste. Etterpå var det kirkekaffe og biskopens visitasberetning. Den var positiv og framtidsrettet på våres vegne. Vi takker biskopen og hans følge for besøket.

Denne helgen deltar vi sammen med flere bedrifter fra fiskerihovedstaden på Lofotfishing i Kabelvåg. Her vil vi presentere fiskerihovedstaden, samt prøve å få innspill på hvordan vi kan bli bedre.

 

Denne uke har det vært møter i formannskapet, administrasjonsstyret, helse-og omsorgsstyret, tekniskstyret og havnestyret. Se kommunens hjemmeside for saksliste og vedtak.

 

Da er det endelig vedtatt, at Båtsfjord kommune skal søke om å få gjennomføre et organisatorisk forsøk om å få være juridisk ansvarlig for både grunnskole og videregående skole for kommunens innbyggere. Dette vil danne grunnlaget for å etablere et samlet 13-årig skoleløp i kommunen.

 

Etter påske vil det bil folkemøter om både kystverkets arbeid i havna og vindmølleparken.

 

Vi minner på: Barnehageplass 2017 - 2018. Søknadsfrist er 01.04.17 og 01.10.17

På kino: Søndag 2. april kl. 1700.  Smurfene: Den hemmelige landsbyen

Ord på veien: Venner å dele smil og tårer med… Det er en stor skatt!

Husk og bruk refleks!

Ønsker alle ei flott helg!

Geir Knutsen
Ordfører