God fredag.

Denne uken startet med møte i eierskapsutvalget i ØFAS ANS. Her er ordfører leder. Med meg har jeg ordføreren i Tana og varaordføreren i Sør Varanger. Det vi arbeider med er å se på ny eierskapsstruktur for selskapet. Vi vil legge fram vårt resultat av arbeidet for representantskapet i juni måned.

Tirsdag var det kommunestyremøte. Her ble blant annet årsregnskap og årsberetningen 2016 for Båtsfjord havn KF behandlet. Regnskapet viser et mindre forbruk (overskudd) på kr. 4 340 937,-. Dette skyldes hovedsakelig større aktivitet, samt at vi har lyktes med å holde kostnadene nede.
I tillegg ble investeringsbudsjettet 2017 for Båtsfjord havn KF vedtatt. Disse viser fortsatt stor aktivitet i havna vår, og ei havn i stor utvikling.
Saksliste og møteprotokollen finner dere på kommunens hjemmeside.

Nå er det på tide å bestille time til HPV-vaksine for deg som er i målgruppen. Dette gjelder kvinner født 1991 og senere, Vaksinen er gratis. For timebestilling, ring tlf: 789 85 373.

Nylig ble neste års skolerute vedtatt. Skolestart for elevene vil bli mandag 21. august.

 

Vi minner på: Kommende mandag er det igjen 1. mai. Også i år blir det 1.mai arrangement i fiskerihovedstaden. Se oppslag samt annonse i Dagbladet Finnmarken for program.

 

Søknadsfristen for kulturmidler og tilskudd nærmiljøtiltak er 8. mai.

 

På kino: Søndag 30.4 kl. 1900. Kr. 80/100. Guardians of the Galaxy Vol. 2

Ord på veien: Den som behersker den grå hverdagen, er en helt.

Ønsker alle ei flott 1. mai helg!

Geir Knutsen
Ordfører