God fredag.

I forrige uke begynte vår nye daglig leder i Båtsfjord Sentralfryselager AS. Han heter Hans Fredrik Ravna og er fra Nesseby. Vi ønsker han velkommen til fiskerihovedstaden, og ønsker han lykke til.

Denne uken har jeg deltatt på konferansen Nord-i-Sør. Dette er en arena hvor en treffer representanter fra både olje, turist og fiskerinæringa. I tillegg treffer man en del sentrale politikere her. Jeg er opptatt av å snakke opp Båtsfjord, vise oss frem og gjøre omverden oppmerksom på at vi er et godt utgangspunkt for fremtidig utvikling og vekst. Jeg hadde flere interessante samtaler fra flere aktører som vil bli fulgt opp.

I tillegg ble det avviklet styremøte i Øst – Finnmark regionråd. Regionrådet hadde også møte med stortingsrepresentantene fra Finnmark. Her fikk vi tatt opp saker vi ønsker dem skal prioritere.

Tirsdag ettermiddag deltok jeg på seminaret; «Utfordringer og muligheter for fiskerihavnene». Her deltok samtlige stortingsrepresentanter fra Finnmark, representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet, 15 ordførere fra landsdelen sammen med den politiske toppledelsen i Finnmark og Troms fylkeskommune.

Vi minner på: På kino: Søndag 14. januar 19:00

Jumanji: Welcome to the Jungle

Neste møte i næringsstyret (næringsfond/fiskerifond) avholdes 7. mars 2018.

ÅPNE SNØSKUTERLØYPER I BÅTSFJORD KOMMUNE

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Å forstå sin alder er å forstå dens gleder.

Geir Knutsen
Ordfører