God formiddag.

I går startet vi på den første av våre sommermåneder, og dagene er på sitt aller lengste. Ute sner det fortsatt….Men for alle skolebarn og de fleste av oss så nærmer sommerferien seg.

Det går mot ei lang helg. Søndag, 1. pinsedag, er det konfirmasjon i Båtsfjord kirke, hvor 17 ungdommer er i ferd med å tre inn i de voksnes verden. Vi ønsker alle lykke til, både med dagen og fremtiden.

Denne uken startet med møte mellom kommunen, næringsaktører, vegvesenet og fylkeskommunen. Hovedtemaet på møtet var infrastrukturen til og fra industriområdet på «Storholmen». I tillegg tok vi opp brøytetjenesten, trafikksikkerhetstiltak (fortau/sykkelsti), 40 km/t fartsgrense gjennom Båtsfjord samt vedlikehold/reasfaltering av den fylkeskommunale veien gjennom sentrum.
I år vil det bli lagt ny asfalt fra Kirkegårdsbakken og ut til bakeriet. Vi takker for et konstruktivt møte.

Nylig var det møte i eldrerådet. Eldrerådet støtter at oversiktsdokumentet for folkehelse legges til grunn som et folkehelseperspektiv i kommunens planarbeid. De påpeker at kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres.

I går ble dessverre vårt skattekontor stengt for publikum. De ansatte er planlagt flyttet til skattekontoret i Vadsø 1.3.19. Nok en gang opplever vi at vi mister offentlige kompetanse arbeidsplasser, noe vi også ute i distriktene trenger.

I neste uke (8.juni) vil Finnmark fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel avholde sitt møte i fiskerihovedstaden. Her vil ordfører møte, og informere utvalget om våre utfordringer og muligheter. Møtet er åpent for alle.
Saksliste finner dere på følgende link; http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ffk/Meetings/Details/440285 

Vi minner på: Nordskogen skole inviterer alle foreldre til høstens nye 1. klassinger (født 2011) til informasjonsmøte onsdag 7. juni kl. 18.00 på Nordskogen skole.

Båtsfjord Kommunale kulturskole har opptak til semester 2017/18 med søknadsfrist den 18. juni. Skynd deg å søke.

På kino: Søndag 4.6 kl. 1700. Milo - Månens vokter  Sensur 6 år. 1:24. Animasjon/Barnefilm/Eventyr. KR. 80/100. PREMIEREHELG. Kl. 1900.  Baywatch  PREMIEREHELG

 

Ord på veien: Å tilgi gjør godt innvendig.

Ønsker alle ei flott pinse!

Geir Knutsen
Ordfører